შპს. "მექანიზატორი"-ს ვებ პორტალი. აქ განთავსებულია შიდა დოკუმენტები.

ავტორიზაცია
მომხმარებელი :
პაროლი :