ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფასების ფაილი

გაფილტრეთ ტარიფები

price form

აჭარია (ხულო და შუახევის რ-ნი)

ჩაის პლანტაციის გასხვლა 0-10 სმ სიმაღლეზე მოჭრილი მასის დაქუცმაცებით (სამუშაო სრულდება Seppi M + ადგილობრივად დამზადებული აგრეგატით)ტრანსპორტირება (1კმ): 1,00 ლარი

 • 0 ჰა-დან 2 ჰა-მდე1500,00 ლარი
 • 2 ჰა-დან 5 ჰა-მდე1500,00 ლარი
 • 5 ჰა-დან 20 ჰა-მდე1500,00 ლარი
 • 20 ჰა-დან 50 ჰა-მდე1500,00 ლარი
 • 50 ჰა-დან 100 ჰა-მდე1500,00 ლარი
 • 100-500 ჰა-დან ჰა-მდე1500,00 ლარი
 • 500 ჰა-დან 1000 ჰა-მდე1500,00 ლარი
 • 1000> ჰა1500,00 ლარი

ჩაის პლანტაციის გასხვლა-დაქუცმაცება 35-40 სმ სიმაღლეზე (სამუშაო სრულდება ბელარუსული წარმოების აგრეგატით)ტრანსპორტირება (1კმ): 1,00 ლარი

 • 0 ჰა-დან 2 ჰა-მდე1500,00 ლარი
 • 2 ჰა-დან 5 ჰა-მდე1500,00 ლარი
 • 5 ჰა-დან 20 ჰა-მდე1500,00 ლარი
 • 20 ჰა-დან 50 ჰა-მდე1500,00 ლარი
 • 50 ჰა-დან 100 ჰა-მდე1500,00 ლარი
 • 100-500 ჰა-დან ჰა-მდე1500,00 ლარი
 • 500 ჰა-დან 1000 ჰა-მდე1500,00 ლარი
 • 1000> ჰა1500,00 ლარი

ჩაის რიგთაშორისებში ნიადაგის ღრმად გაფხვიერება 30-35 სმ სიმაღლეზე (სამუშაო სრულდება ადგილობრივად დამზადებული აგრეგატით)ტრანსპორტირება (1კმ): 1,00 ლარი

 • 0 ჰა-დან 2 ჰა-მდე180,00 ლარი
 • 2 ჰა-დან 5 ჰა-მდე180,00 ლარი
 • 5 ჰა-დან 20 ჰა-მდე180,00 ლარი
 • 20 ჰა-დან 50 ჰა-მდე180,00 ლარი
 • 50 ჰა-დან 100 ჰა-მდე180,00 ლარი
 • 100-500 ჰა-დან ჰა-მდე180,00 ლარი
 • 500 ჰა-დან 1000 ჰა-მდე180,00 ლარი
 • 1000> ჰა180,00 ლარი

ნიადაგის დამუშავება, ფესვთა სისტემის დაქუცმაცებატრანსპორტირება (1კმ): 1,00 ლარი

 • 0 ჰა-დან 2 ჰა-მდე2500,00 ლარი
 • 2 ჰა-დან 5 ჰა-მდე2500,00 ლარი
 • 5 ჰა-დან 20 ჰა-მდე2500,00 ლარი
 • 20 ჰა-დან 50 ჰა-მდე2500,00 ლარი
 • 50 ჰა-დან 100 ჰა-მდე2500,00 ლარი
 • 100-500 ჰა-დან ჰა-მდე2500,00 ლარი
 • 500 ჰა-დან 1000 ჰა-მდე2500,00 ლარი
 • 1000> ჰა2500,00 ლარი

ნათეს-ნარგავების ჰერბიციდებით დამუშავება ტრანსპორტირება (1კმ): 1,00 ლარი

 • 0 ჰა-დან 2 ჰა-მდე25,00 ლარი
 • 2 ჰა-დან 5 ჰა-მდე25,00 ლარი
 • 5 ჰა-დან 20 ჰა-მდე25,00 ლარი
 • 20 ჰა-დან 50 ჰა-მდე24,00 ლარი
 • 50 ჰა-დან 100 ჰა-მდე24,00 ლარი
 • 100-500 ჰა-დან ჰა-მდე23,00 ლარი
 • 500 ჰა-დან 1000 ჰა-მდე23,00 ლარი
 • 1000> ჰა23,00 ლარი

ვენახის შეწამვლატრანსპორტირება (1კმ): 1,00 ლარი

 • 0 ჰა-დან 2 ჰა-მდე50,00 ლარი
 • 2 ჰა-დან 5 ჰა-მდე50,00 ლარი
 • 5 ჰა-დან 20 ჰა-მდე50,00 ლარი
 • 20 ჰა-დან 50 ჰა-მდე49,00 ლარი
 • 50 ჰა-დან 100 ჰა-მდე48,00 ლარი
 • 100-500 ჰა-დან ჰა-მდე47,00 ლარი
 • 500 ჰა-დან 1000 ჰა-მდე47,00 ლარი
 • 1000> ჰა46,00 ლარი

ბაღის მრავალწლიანი ნარგავების შეწამვლა (1 ტონიანი ავზის დაცლით)ტრანსპორტირება (1კმ): 1,00 ლარი

 • 0 ტონიდან 2 ტონამდე80,00 ლარი
 • 2 ტონიდან 5 ტონამდე80,00 ლარი
 • 5 ტონიდან 20 ტონამდე80,00 ლარი
 • 20 ტონიდან 50 ტონამდე80,00 ლარი
 • 50 ტონიდან 100 ტონამდე80,00 ლარი
 • 100 ტონიდან 500 ტონამდე80,00 ლარი
 • 500 ტონიდან 1000 ტონამდე80,00 ლარი
 • 1000> ტონა80,00 ლარი

სასუქის შეტანა (გამფანტველით)ტრანსპორტირება (1კმ): 1,00 ლარი

 • 0 ჰა-დან 2 ჰა-მდე25,00 ლარი
 • 2 ჰა-დან 5 ჰა-მდე25,00 ლარი
 • 5 ჰა-დან 20 ჰა-მდე25,00 ლარი
 • 20 ჰა-დან 50 ჰა-მდე24,00 ლარი
 • 50 ჰა-დან 100 ჰა-მდე24,00 ლარი
 • 100-500 ჰა-დან ჰა-მდე23,00 ლარი
 • 500 ჰა-დან 1000 ჰა-მდე23,00 ლარი
 • 1000> ჰა23,00 ლარი

კონტაქტი

მისამართი: საქართველო, თბილისი, დიღმის მასივი, ახმეტელის 10ა
ელ. ფოსტა: info@alsc.ge
სოციალური მედია:

პარტნიორები

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო
საქართველოს მელიორაცია
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
ღვინის ეროვნული სააგენტო
სურსათის ეროვნული სააგენტო