ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფასების ფაილი

გაფილტრეთ ტარიფები

price form

აჭარია (ხულო და შუახევის რ-ნი)

ნიადაგის მოხვნა 28-სმ სიღრმემდე (მზრალი, ანეული-1 წელი)ტრანსპორტირება (1კმ): 1,00 ლარი

 • 0 ჰა-დან 2 ჰა-მდე140,00 ლარი
 • 2 ჰა-დან 5 ჰა-მდე140,00 ლარი
 • 5 ჰა-დან 20 ჰა-მდე140,00 ლარი
 • 20 ჰა-დან 50 ჰა-მდე137,00 ლარი
 • 50 ჰა-დან 100 ჰა-მდე135,00 ლარი
 • 100-500 ჰა-დან ჰა-მდე133,00 ლარი
 • 500 ჰა-დან 1000 ჰა-მდე131,00 ლარი
 • 1000> ჰა129,00 ლარი

ნიადაგის მოხვნა 28-სმ სიღრმემდე (ნასვენი-ყამირი 1 წელზე მეტი)ტრანსპორტირება (1კმ): 1,00 ლარი

 • 0 ჰა-დან 2 ჰა-მდე180,00 ლარი
 • 2 ჰა-დან 5 ჰა-მდე180,00 ლარი
 • 5 ჰა-დან 20 ჰა-მდე180,00 ლარი
 • 20 ჰა-დან 50 ჰა-მდე177,00 ლარი
 • 50 ჰა-დან 100 ჰა-მდე174,00 ლარი
 • 100-500 ჰა-დან ჰა-მდე172,00 ლარი
 • 500 ჰა-დან 1000 ჰა-მდე169,00 ლარი
 • 1000> ჰა166,00 ლარი

ნიადაგის მოხვნა 28-სმ სიღრმემდე (ნასვენი-ყამირი 1 წელზე მეტი)ტრანსპორტირება (1კმ): 1,00 ლარი

 • 0 ჰა-დან 2 ჰა-მდე215,00 ლარი
 • 2 ჰა-დან 5 ჰა-მდე215,00 ლარი
 • 5 ჰა-დან 20 ჰა-მდე215,00 ლარი
 • 20 ჰა-დან 50 ჰა-მდე211,00 ლარი
 • 50 ჰა-დან 100 ჰა-მდე208,00 ლარი
 • 100-500 ჰა-დან ჰა-მდე205,00 ლარი
 • 500 ჰა-დან 1000 ჰა-მდე202,00 ლარი
 • 1000> ჰა199,00 ლარი

ნიადაგის მოხვნა 32-სმ სიღრმემდე (მზრალი, ანეული-1 წელი)ტრანსპორტირება (1კმ): 1,00 ლარი

 • 0 ჰა-დან 2 ჰა-მდე180,00 ლარი
 • 2 ჰა-დან 5 ჰა-მდე180,00 ლარი
 • 5 ჰა-დან 20 ჰა-მდე180,00 ლარი
 • 20 ჰა-დან 50 ჰა-მდე177,00 ლარი
 • 50 ჰა-დან 100 ჰა-მდე174,00 ლარი
 • 100-500 ჰა-დან ჰა-მდე172,00 ლარი
 • 500 ჰა-დან 1000 ჰა-მდე169,00 ლარი
 • 1000> ჰა166,00 ლარი

ნიადაგის მოხვნა 50-სმ სიღრმემდე (მზრალი, ანეული-1 წელი)ტრანსპორტირება (1კმ): 1,00 ლარი

 • 0 ჰა-დან 2 ჰა-მდე300,00 ლარი
 • 2 ჰა-დან 5 ჰა-მდე300,00 ლარი
 • 5 ჰა-დან 20 ჰა-მდე300,00 ლარი
 • 20 ჰა-დან 50 ჰა-მდე300,00 ლარი
 • 50 ჰა-დან 100 ჰა-მდე300,00 ლარი
 • 100-500 ჰა-დან ჰა-მდე300,00 ლარი
 • 500 ჰა-დან 1000 ჰა-მდე300,00 ლარი
 • 1000> ჰა300,00 ლარი

ნიადაგის მოხვნა (საპლანტაჟე გუთნით)ტრანსპორტირება (1კმ): 1,00 ლარი

 • 0 ჰა-დან 2 ჰა-მდე550,00 ლარი
 • 2 ჰა-დან 5 ჰა-მდე550,00 ლარი
 • 5 ჰა-დან 20 ჰა-მდე550,00 ლარი
 • 20 ჰა-დან 50 ჰა-მდე550,00 ლარი
 • 50 ჰა-დან 100 ჰა-მდე550,00 ლარი
 • 100-500 ჰა-დან ჰა-მდე550,00 ლარი
 • 500 ჰა-დან 1000 ჰა-მდე550,00 ლარი
 • 1000> ჰა550,00 ლარი

ჩაისა და ბუჩქნარის ფესვთა სისტემის საპლანტაჟე გუთნით მოხვნა 60 სმ. სიღრმემდეტრანსპორტირება (1კმ): 1,00 ლარი

 • 0 ჰა-დან 2 ჰა-მდე750,00 ლარი
 • 2 ჰა-დან 5 ჰა-მდე750,00 ლარი
 • 5 ჰა-დან 20 ჰა-მდე750,00 ლარი
 • 20 ჰა-დან 50 ჰა-მდე750,00 ლარი
 • 50 ჰა-დან 100 ჰა-მდე750,00 ლარი
 • 100-500 ჰა-დან ჰა-მდე750,00 ლარი
 • 500 ჰა-დან 1000 ჰა-მდე750,00 ლარი
 • 1000> ჰა750,00 ლარი

ნიადაგის დამუშავება ზემძიმე დისკოებიანი ფარცხითტრანსპორტირება (1კმ): 1,00 ლარი

 • 0 ჰა-დან 2 ჰა-მდე110,00 ლარი
 • 2 ჰა-დან 5 ჰა-მდე110,00 ლარი
 • 5 ჰა-დან 20 ჰა-მდე110,00 ლარი
 • 20 ჰა-დან 50 ჰა-მდე108,00 ლარი
 • 50 ჰა-დან 100 ჰა-მდე106,00 ლარი
 • 100-500 ჰა-დან ჰა-მდე105,00 ლარი
 • 500 ჰა-დან 1000 ჰა-მდე103,00 ლარი
 • 1000> ჰა101,00 ლარი

კონტაქტი

მისამართი: საქართველო, თბილისი, დიღმის მასივი, ახმეტელის 10ა
ელ. ფოსტა: info@alsc.ge
სოციალური მედია:

პარტნიორები

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო
საქართველოს მელიორაცია
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
ღვინის ეროვნული სააგენტო
სურსათის ეროვნული სააგენტო