შპს „მექანიზატორი“ აცხადებს ბაზრის კვლევას უძრავ-მოძრავი აქტივების შეფასების მიზნით

31231211

შპს „მექანიზატორი“ აცხადებს ბაზრის კვლევას უძრავ-მოძრავი აქტივების შეფასების მიზნით.დეტალური ინფორმაცია გთხოვთ იხილოთ მოცემულ ბმულზე Market Research.aspx

იხილეთ აგრო ოპერაციის ტარიფი

price form

პარტნიორები

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო
საქართველოს მელიორაცია
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
ღვინის ეროვნული სააგენტო
სურსათის ეროვნული სააგენტო