ტექნიკის დისლოკაცია

ბრიგადა "შირაქი"

 • საკონტაქტო პირინატროშვილი გელა
 • მისამართიშირაქი
 • ტელეფონი599 88 19 64

ბრიგადა "ბალკა"

 • საკონტაქტო პირიალადაშვილი მალხაზი
 • მისამართიბალკა
 • ტელეფონი599 48 49 99

ბრიგადა "დედოფლისწყარო"

 • საკონტაქტო პირიცისკარაული ომარი
 • მისამართიდედოფლისწყარო
 • ტელეფონი599 26 70 57

ბრიგადა "ვაკე"

 • საკონტაქტო პირიმაძღარაშვილი დიმიტრი
 • მისამართივაკე
 • ტელეფონი574 44 45 54

ამბროლაურის სერვის-ცენტრი

 • საკონტაქტო პირიიოსებ მელაშვილი
 • მისამართიამბროლაური
 • ტელეფონი599 88-19-18
 • რუკაიხილეთ რუკა

სპეც.ბრიგადა

 • საკონტაქტო პირიკობახიძე გიორგი
 • მისამართიამბროლაურის სერვის-ცენტრი
 • ტელეფონი577 32 31 34

ბრიგადა "ცაგერი-1"

 • საკონტაქტო პირიბურჯალიანი გია
 • მისამართიცაგერი
 • ტელეფონი551 10 98 00

ბრიგადა "ცაგერი-2"

 • საკონტაქტო პირისილაგაძე მერაბ
 • მისამართიცაგერი
 • ტელეფონი599 22 57 52

ბრიგადა "ხობი-2"

 • საკონტაქტო პირითოდუა მოკოდია
 • მისამართიხობი
 • ტელეფონი593 17 25 69

ბრიგადა "მარტვილი"

 • საკონტაქტო პირიფირცხალავა რეზო
 • მისამართიმარტვილი
 • ტელეფონი577 12 17 23

აბაშის სერვის-ცენტრი

 • საკონტაქტო პირითამაზ ჟღენტი
 • მისამართისოფელი ნორიო
 • ტელეფონი599 88-19-13
 • რუკაიხილეთ რუკა

სპეც.ბრიგადა

 • საკონტაქტო პირინაჭყებია გოჩა
 • მისამართისოფელი ნორიო
 • ტელეფონი599 14 74 91

იხილეთ აგრო ოპერაციის ტარიფი

price form

პარტნიორები

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო
საქართველოს მელიორაცია
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
ღვინის ეროვნული სააგენტო
სურსათის ეროვნული სააგენტო