ფინანსური დირექტორი ნიკოლოზ თოიძე

manager name

დაბადების თარიღი - 14 დეკემბერი 1975 წელი

განათლება: 1992-1997 საქართველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი - საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები 

2011-2012 - ფინანსური აღრიცხვის კურსი

2011-2012 - სტრატეგიისა და ოპერაციების კურსი

სამუშაო გამოცდილება:

2015-დღემდე - შპს "მექანიზატორი"- ფინანსური დირექტორი 

2013-2015 - შპს "მექანიზატორი" - ფინანსური განყოფილების უფროსი

2008-2012 - შპს "ბერმუხა" - ფინანსური მენეჯერი 

2004-2006 - შპს "ექსპო ტრეიდი" - თანადამფუძნებელი/დირექტორი

1999-2004 - შპს "ეტალონი" - ფინანსური მენეჯერი

1998-1999 - შპს "ეტალონი" - მთავარი ბუღალტერი

1997-1998 - შპს "ეტალონი"- ბუღალტერი

1997-1997 - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო - კონსულტანტი


იხილეთ აგრო ოპერაციის ტარიფი

price form

პარტნიორები

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო
საქართველოს მელიორაცია
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
ღვინის ეროვნული სააგენტო
სურსათის ეროვნული სააგენტო