გენერალური დირექტორი პაატა შეყელაძე

manager name

დაბადების თარიღი - 2 იანვარი 1984 წელი

განათლება - 2001-2006  თსუ, ფაკულტეტი: იურიდიული, სპეციალობა: სამართალმცოდნეობა.

სამუშაო გამოცდილება: 2015-დღემდე - შპს "მექანიზატორი" - გენერალური დირექტორი

2015-დღემდე - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის -ააიპ “მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო“ ადმინისტრაციის უფროსი

2013-დღემდე - შპს ინფოუერ გრუპი (საკონსულტაციო ფირმა) დირექტორი

2013-2015 - შპს "მექანიზატორი" გენერალური დირექტორის მოადგილე

2013-2013 - შპს "მექანიზატორი" იურიდიული, შესყიდვებისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსი

2010-2013 - ქ.თბილისის მერიის სსიპ “ქონების მართვის სააგენტოს” იურიდიული განყოფილების უფროსი

2007-2010 - სს “თიბისი ბანკი”. დიდუბის ფილიალის საკრედიტო ადმინისტრაციის უფროსი. (მთავარი იურისტი)

2009-2010 - სს”თიბისი ბანკი”-ს საჯარო რეესტრთან ურთიერთობის მენეჯერი 

2006-2007 - საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში, შესყიდვების კოორდინატორი

2004-2007 -  საქართველოს მთავრობის კანცელარია. საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში.აპარატის მთავარი იურისტი

2005-2007 -  საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული საბჭოს აღმასრულებელი მდივანი

2004-2004 -  რეგიონალური პოლიტიკისა და ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის წამყვანი სპეციალისტი,იურისტი 

2002-2004 - საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური - ადმინისტრაციული ასისტენტი

2002-2002 - შპს ,,კავკასია” მარკეტინგის სპეციალისტი.

 

 


იხილეთ აგრო ოპერაციის ტარიფი

price form

პარტნიორები

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო
საქართველოს მელიორაცია
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
ღვინის ეროვნული სააგენტო
სურსათის ეროვნული სააგენტო